HTTP Durum (Hata) Kodları ve Anlamları

HTTP, İnternet üzerindeki verilerin gönderilmesini ve alınmasını sağlayan bir protokoldür. Bu protokol sayesinde, web tarayıcıları ve sunucular arasında veri aktarımı gerçekleştirilir. HTTP durum kodları, sunucular tarafından tarayıcılara yanıt verilmesi sırasında kullanılan özel mesajlardır. Bu mesajlar, tarayıcının isteğinin başarıyla yerine getirilip getirilmediği, hangi sorunların oluştuğu veya sunucunun durumunu tarayıcıya bildirir.

HTTP durum kodları, 3 haneli numerik kodlar şeklinde belirtilir ve genel olarak birinci rakamın anlamı durum kodunun türünü belirler.

100-102 Bilgilendirme Durum (Hata) Kodları

1xx durum kodları, tarayıcıya gönderilen isteğin işlenmesi sırasında geçici bir bilgi verir. Genellikle bu durum kodları, tarayıcının sunucuya isteğini yinelemeleri gerektiğini belirtir.

KodMesajAnlamıAçıklama
100ContinueDevam “Devam” anlamında kullanılır ve sunucunun isteğe devam etmesini belirtir.
101Switching ProtocolsAnahtarlama
Protokolü
Sunucu, isteğin yanıtı olarak farklı bir iletişim protokolüne geçtiğini belirtir.
102ProcessingİşlemSunucu, isteğin işlenme sürecine devam ettiğini belirtir.

200-210 Başarılı Durum (Hata) Kodları

2xx durum kodları, tarayıcının sunucuya gönderdiği isteğin başarıyla işlendiğini ve yerine getirildiğini belirtir. En yaygın kullanılan durum kodları arasında 200 OK ve 204 No Content bulunur.

KodMesajAnlamıAçıklama
200OKTamamİsteğin başarıyla işlendiğini ve yanıtın başarılı olduğunu belirtir.
201CreatedOluşturulduYeni bir kaynağın başarıyla oluşturulduğunu belirtir.
202AcceptedOnaylandıİsteğin kabul edildiğini fakat henüz işlenmediğini belirtir.
203Non-Authoritative InformationYetersiz BilgiSunucunun yanıtladığı kaynakların tam olarak doğrulanmamış olduğunu belirtir.
204No Contentİçerik YokSunucunun yanıt vermeyeceği ve istemcinin içeriğin boş olduğunu belirten bir durum kodudur.
205Reset Contentİçeriği Baştan alSunucunun istemci tarafından gönderilen içeriğin silinmesini isteyen bir durum kodudur.
206Partial ContentKısmi İçerikSunucunun sadece istemciden belirtilen kısmı yanıtladığı bir durum kodudur.
207Multi-StatusÇok-StatüBirden fazla durum kodunun bir arada bulunduğu ve ayrı ayrı durumları belirten bir durum kodudur.
210Content DifferentFarklı İçerikGenellikle bir birlikte çalışma protokolü olarak kullanılan ve içeriğin değiştiğini belirten bir durum kodudur. Standart HTTP durum kodları arasında bulunmaz.

300-307 Yönlendirme Durum (Hata) Kodları

3xx kodları, tarayıcının sunucudan farklı bir URL’ye yönlendirilmesi gerektiğini belirtir. En yaygın kullanılan durum kodları arasında 301 Moved Permanently ve 302 Found bulunur.

KodMesajAnlamıAçıklama
300Multiple ChoicesÇok
Seçenek
Birden fazla yanıt seçeneğinin sunulduğunu belirten bir durum kodudur.
301Moved PermanentlyKalıcı
Taşındı
Ulaşılmak istenen kaynağın kalıcı olarak başka bir URL’ye taşındığı belirtir.
302Moved TemporarilyGeçici
Taşındı
Ulaşılmak istenen kaynağın geçici olarak başka bir URL’ye taşındığını belirtir.
303See OtherDiğerlerine BakFarklı bir kayanağa GET yapılması gerektiğini belirtir.
304Not ModifiedGüncellenmediUlaşılmak istenen kaynağın değişmediğini ve önbellekten kullanılanabileceğini belirtir.
305Use ProxyProxy KullanSunucusu tarafından belirtilen proxy’nin kullanılması gerektiğini belirtir.
307Temporary RedirectGeçici
yeniden
gönder
İstek edilen kaynağın kalıcı olmadan geçici şekilde başka bir URL’ye yönlendirildiğini belirtir.

400-451 İstemci Hatası Durum (Hata) Kodları

4xx durum kodları, tarayıcının sunucuya gönderdiği isteğin yanlış veya eksik olduğunu belirtir. En yaygın kullanılan durum kodları arasında 400 Bad Request, 401 Unauthorized ve 404 Not Found bulunur.

KodMesajAnlamıAçıklama
400Bad RequestKötü İstekİsteğin yanlış olduğunu belirtir.
401UnauthorizedYetkisizYetkilendirme gerektiğini belirtir.
402Payment RequiredÖdeme
Gerekli
Kaynağa ulaşım sağlanması için ödeme gerektiğini belirtir.
403ForbiddenYasaklandıKaynağa ulaşımın yasaklandığını belirtir.
404Not FoundSayfa
Bulunamadı
Ulaşılmak istenen kaynağın bulunamadığını belirtir.
405Method Not Allowedİzinsiz
Metod
Sunucu, kullanılan metod’u desteklenmediğini belirtir.
406Not AcceptableKabul
Edilemez
İsteğin sonuçlarını kabul edilemez olduğunu belirtir.
407Proxy Sunucuda
login olmak gerekli
Proxy
Doğrulama
Proxy yetkilendirmesi gerektiğini belirtir.
408İstek zaman aşamına uğradıZaman Aşımıİsteğin zaman aşımına uğradığını belirtir.
409ConflictHatlar Çakıştıİstek içinde çelişki olduğunu belirtir.
410GoneBakKaynağın artık mevcut olmadığını belirtir.
411Length RequiredBoyut
Bilgisi
İstekte “Content-Length” (içeriğin boyutu) belirtilmemiş.
412Precondition FailedBaşarısız
Önkoşul
Sunucunun istekte belirtilen önkoşulları karşılamadığını belirtir.
413Request Entity Too Largeİstek Boyutuİsteğin boyutu çok büyük olduğu belirtir.
414Request-URI Too LongURI
Uzunluğu
URI (URL) fazla büyük olduğunu belirten durum kodu
416Requested range unsatifiableTalep Edilen AralıkKaynağın istenilen medya tipini desteklemediğini belirten
417Expectation failedBaşarısız
Oldu
İstek beklentisinin karşılanamadığını belirtir.
422Unprocessable entityİşlenemez
Varlık
İstek sonucu işlenemez varlık.
423LockedKaynak KilidiKaynağın kilitleme durumunda olduğunu belirten durum kodu
424Method failureYöntem HatasıBaşka bir kaynağa bağımlılık hatalıdır.
451Unavailable For Legal ReasonsYasal
Nedenler
Yasal nedenler ile kaynağa ulaşımın engellendiğini belirtir.

500-507 Sunucu Hatası Durum (Hata) Kodları

5xx durum kodları, sunucunun tarayıcının isteğini işlemekte zorlandığını veya hata oluştuğunu belirtir. En yaygın kullanılan durum kodları arasında 500 Internal Server Error ve 503 Service Unavailable bulunur.

KodMesajAnlamıAçıklama
500Internal Server Errorİç Sunucu HatasıSunucuda beklenmedik bir hata oluştuğunu ve isteğin yerine getirilemediğini belirtir. (Kapalı veya erişim yok)
501UygulanmamışTalep işlenmediSunucunun bu isteği yerine getiremeyeceğini belirtir.
502Geçersiz Ağ GeçidiGeçersiz TalepGeçersiz bir arayüz tarafından yapılan istek.
503Hizmet YokHizmet BulunamadıServis şu anda kullanılamıyor. (Kapalı veya erişim yok)
504Gateway TimeoutZaman AşımıGateway veya Proxy sunucusunun, zaman aşımına uğradığını belirtir.
505HTTP Version not supportedHTTP VersiyonuHTTP sürümünün desteklenediğini belirtir.
507Insufficient storageDisk AlanıDisk alanının yetersiz olduğunu belirten durum kodudur.
Yorum yapın