Was Were Konu Anlatımı

Was Were, İngilizce’de geçmiş zamandaki fiillerdir. Genellikle “be” fiilinin geçmiş zaman halleri olarak kullanılırlar. Burada was ve were konu anlatımını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Was, tekil kişiler ve üçüncü tekil şahıs için kullanılır. Örneğin:

 • I was tired yesterday. (Dün yorgundum.)
 • She was watching TV when I arrived. (Ben varken TV izliyordu.)

Were, çoğul kişiler ve ikinci tekil şahıs için kullanılır. Örneğin:

 • You were late for the meeting. (Toplantıya geç kaldın.)
 • They were eating pizza all night long. (Tüm gece boyunca pizza yiyorlardı.)

Geçmiş zamandaki fiillerin oluşumu dikkate değerdir. Fiil köküne “ed” eklenerek oluşturulur. Bazı düzensiz fiillerin ise kendilerine özgü geçmiş zaman halleri vardır. Örneğin:

 • Play – played (Oynamak – Oynadı)
 • Go – went (Gitmek – Gitti)

Was-Were farkı, sadece fiilin hangi kişi veya şahıs tarafından kullanıldığına bağlıdır. Örneğin:

 • I was happy. (Ben mutluydum.)
 • We were happy. (Biz mutluyduk.)

Was-Were kullanımı, İngilizce öğrenirken karşılaşılabilecek en sık sorunlardan biridir. Bu nedenle doğru kullanımı öğrenmek için örnek cümleler üzerinden çalışmak önemlidir. Ayrıca was-were yerine “get” ve “be” fiillerinin kullanımı da dikkat edilmesi gereken noktalardandır.

Was-Were’nin doğru kullanımıyla ilgili sınavlarda da sorular sorulabilir. Bu nedenle öğrenirken örnek soruların çözümlerini de incelemek yararlı olacaktır.

Was-Were Nedir Ve Ne Zaman Kullanılır?

Was-Were Nedir Ve Ne Zaman Kullanılır?

İngilizce de kalıplaşmış cümleler ve özne-yüklem uyumluluğu, dilin akışında oldukça önemli bir yer tutar. Bu nedenle özellikle geçmiş zaman kipi olan was-were kullanımı oldukça fazla karşımıza çıkar.

Was ve were, İngilizce’de “olmak” fiilinin geçmiş zaman halidir. Was, tekil özne için, were ise çoğul özne için kullanılır. Özne-yüklem uyumluluğunda oldukça önemli olan was-were kullanımı, doğru kullanılmadığı takdirde anlam kaybına yol açabilir.

 • Was: Tekil özne (I, he, she, it ve any)
 • Were: Çoğul özne (we, you, they)

Örneğin:

CümleÇevirisi
I was happy yesterday.Dün mutluydum.
We were late for the concert.Konsere geç kaldık.

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere, tekil özne için “was”, çoğul özne için ise “were” kullanılmıştır. Was-were kullanımı, İngilizce dil bilgisi açısından oldukça önemli bir yer tutar.

Daha iyi anlayabilmek adına, birkaç örnek cümle de verelim:

 1. She was reading a book.
 2. They were eating pizza when we arrived.
 3. He was playing soccer in the garden.

Herhangi bir dildeki kalıpları ve uyumlu yapıları öğrenmek, öncelikle doğru kullanım ve anlam bakımından oldukça önemlidir. İngilizce dilinde was-were kullanımını doğru bir şekilde öğrenip kullanmanız, diğer zaman kipleri ve kalıplarının öğreniminde de size yardımcı olacaktır.

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) Nasıl Oluşturulur?

Simple Past Tense, İngilizce’de geçmiş zamanı ifade etmek için kullanılır. Bu zaman yapısı Was-Were ve Get-be fiillerinden farklıdır. Simple Past Tense’in nasıl oluşturulduğunu merak edenler için adım adım açıklamaları aşağıda vereceğiz.

1. Fiilin Geçmiş Zaman Hali

İlk olarak cümlenizde kullanacağınız fiilin geçmiş zaman halini bilmelisiniz. Bazı fiillerin geçmiş zaman hali düzenli bir şekilde oluşurken, bazıları düzensizdir. Aşağıda örnekler verilmiştir.

Düzenli Fiiller (Regular Verbs)Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs)
Play – PlayedGo – Went
Watch – WatchedEat – Ate
Like – LikedSee – Saw

2. Fiilin Geçmiş Zamanda Kullanımı

Geçmiş zamanda kullanılan fiiller, cümlenin başında ya da sonunda yer alabilir. Aşağıdaki örneklerde hem başta hem de sonda kullanım gösterilmiştir.

 • Yesterday, I played tennis.
 • visited my grandparents last weekend.

3. Olumsuz Cümle Oluşturma

Olumsuz cümleler Simple Past Tense’te yardımcı fiil olarak “did” kullanılır ve fiilin olumsuz hali “not” kelimesi ile birleştirilir. Örnekler aşağıda verilmiştir.

 • didn’t play tennis yesterday.
 • She didn’t like the movie.

4. Soru Cümlesi Oluşturma

Soru cümleleri Simple Past Tense’te yardımcı fiil olarak “did” kullanılır ve fiil cümle başına alınır. Örnekler aşağıda verilmiştir.

 • Did you play tennis yesterday?
 • Did she like the movie?

Simple Past Tense oluşturmak oldukça kolaydır. Fiilin geçmiş zaman halini bilmek ve yardımcı fiil olarak “did” kullanmak yeterlidir. Ancak, düzensiz fiillerin geçmiş zaman hallerini öğrenmek biraz daha zor olabilir.

Was Were Konu Anlatımı 2Pin

İsimlerle Kullanımda Was-Were Farkı Nasıl Ortaya Çıkar?

İsimlerle Kullanımda Was-Were Farkı Nasıl Ortaya Çıkar?

Was ve were sıklıkla kullanılan fiillerdir. Bu fiiller geçmiş zaman için kullanılır ve birçok açıdan benzerlik gösterirler. Ancak, isimlerle kullanıldıklarında farklı şekillerde kullanılırlar. İşte isimlerle kullanımda was-were farkının nasıl ortaya çıktığına dair bazı önemli noktalar:

 • Was, tekil özneler (he, she, it) için kullanılırken, were çoğul özneler (we, you, they) için kullanılır.
 • Örneğin, “I was happy.” ve “They were happy.” doğru kullanımlardır.
 • Ancak, “They was happy.” ve “We were happy.” yanlış kullanımlardır.

Bu örnekte görüldüğü gibi, doğru özne için doğru fiil kullanımı önemlidir. Hatalı kullanımlar cümlelerin anlaşılmasını zorlaştırabilir veya anlamsız cümleler ortaya çıkarabilir.

Bir diğer önemli nokta ise, geçmiş zamanın devamlılığıdır. Eğer bir cümlede geçmişteki bir olayın devamlılığından bahsederken was kullanılması gerekir. Örneğin:

 • He was studying when I arrived.
 • They were playing soccer for two hours.

Ancak, kısa süreli geçmiş zaman olayları için were kullanımı tercih edilir. Örneğin:

 • They were at the cinema last night.
 • We were in class yesterday morning.

Yukarıdaki örneklerde, belirli bir süre boyunca gerçekleşen geçmiş zaman olayları vardır ve were kullanımı doğrudur.

Özetle, isimlerle kullanımda was-were farkı doğru özne ve doğru zamanın belirlenmesine dayanır. Eğer bu unsurlar doğru bir şekilde belirlenirse, isimlerle kullanımda was ve were doğru bir şekilde kullanılabilir.

Was-Were Kullanımı İle İlgili Örnek Cümleler Nelerdir?

Was-Were, İngilizce’de geçmiş zamanın yardımcı fiilleridir ve özellikle geçmişteki bir eylem hakkında konuşurken kullanılır. Bu yazıda, Was-Were kullanımıyla ilgili örnek cümleler vereceğiz.

Örnek 1: The weather was nice yesterday. (Dün hava güzeldi.)

Örnek 2: I was very tired after work. (İşten sonra çok yorgundum.)

Örnek 3: They were at the movie theater last night. (Dün gece sinemadaydılar.)

Örnek 4: My sister was happy with her exam results. (Kız kardeşim sınav sonuçlarından memnundu.)

Örnek 5: We were late for the meeting. (Toplantıya geç kaldık.)

Was-WereKullanımı
WasBirinci tekil şahıs (I) için kullanılır.
Wereİkinci tekil şahıs (you), üçüncü tekil şahıs (he/she/it) ve çoğul şahıslar (we/they/you) için kullanılır.

Was-Were kullanımında unutulması gereken en önemli nokta, birinci tekil şahıs için “was” ve diğer tüm şahıslar için “were” kullanılmasıdır. Ayrıca, geçmiş zaman fiilleri düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır ve farklı şekillerde kullanılır. Bu nedenle, Was-Were kullanımıyla ilgili yanılmalar ortaya çıkabilir.

Özetle, uygun şekilde kullanıldığında, Was-Were yardımcı fiilleri, geçmişteki eylemlerin konuşulmasında çok yararlı olabilir. Bu yazıda verilen örnek cümleler ve tablodaki bilgiler, Was-Were kullanımı hakkında daha iyi bir fikir edinmenize yardımcı olacaktır.

Was-Were Kullanımında Önemli Noktalar Nelerdir?

Was-were kullanımında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bu noktalar bilindiği takdirde doğru kullanım daha kolay olacaktır.

 • Was-Were Arasındaki Fark: Was, tekil bir özneye ve geçmiş zaman için kullanılırken, Were, çoğul öznelere ve geçmiş zaman için kullanılır. Örneğin, “I was happy” (Ben mutluydum) ve “We were happy” (Biz mutluyduk).
 • İsimlerle Kullanımda Dikkat: Was-were kullanılırken, fiilden önce gelen isim veya zamir, özneden sonra gelen fiile göre belirleyici rol oynar. Örnek olarak, “The cat was sleeping” (Kedi uyuyordu) ve “They were sleeping” (Onlar uyuyorlardı).
 • Olumsuz Yapı: Was-were kullanılırken olumlu yapıların yanında, olumsuz yapıları da doğru şekilde kullanmak gereklidir. Olumsuz yapılar için “was not” ve “were not” kullanılır. Örneğin, “I was not happy” (Ben mutlu değildim) ve “We were not happy” (Biz mutlu değildik).

Was-were kullanımı, İngilizce dil öğrenirken en temel konuların başında gelir. Bu yüzden doğru öğrenmek ve kullanmak oldukça önemlidir.

Was-Were Yerine Get-be Fiillerinin Kullanımı Nasıl Olur?

Was-were fiilleri, İngilizce dilbilgisinde sıklıkla kullanılan yardımcı fiillerdir. Ancak get ve be fiilleri de, yine geçmiş zaman hallerini anlatırken kullanılabilirler. Peki, was-were yerine get-be fiilleri ne zaman kullanılır?

Get ve be fiilleri, geçmiş zamanda bir olayın gerçekleştiğini ve tamamlandığını anlatırken kullanılır. Örneğin;

 • I got a new car last year. (Geçtiğimiz yıl yeni bir araba satın aldım.)
 • She was sick yesterday. (Dün hasta oldu.)
 • He was a student before. (Önceden bir öğrenciydi.)
 • They were at the store earlier. (Daha önce mağazadaydılar.)

Bu cümlelerde de görebileceğiniz gibi, geçmiş zamanı anlatırken was-were yerine get-be fiilleri de kullanılabilir. Ancak, cümle yapısında biraz farklılıklar oluşabilir. Örneğin;

Was-were kullanımıGet-be kullanımı
They were playing outside.They were outside playing.
She was eating lunch at noon.She was at noon eating lunch.

Bu cümlelerde de görüldüğü gibi, get-be fiilleri kullanılırken cümle içinde sıra değişebilir. Bununla birlikte, geçmiş zamanda tamamlanan bir eylem anlatılırken, was-were yerine get-be fiilleri de tercih edilebilir.

Was-Were Ve Have-has Farkları Nelerdir?

Was-were ve have-has fiilleri, İngilizce dilbilgisi konusunda sıkça karşılaşılan fiillerdir. İkisi de geçmiş zaman anlatımında kullanılır ancak kullanım alanları farklıdır.

Was-were, geçmişte olmuş bir eylemi ya da durumu ifade eder. Özne olarak kullanılan kişinin cinsiyeti, sayısı veya durumu ne olursa olsun, hepsi için “was-were” kullanılır. Örnek olarak; “I was at home yesterday” (Dün evdeydim) ya da “They were students in that school” (Onlar o okulda öğrenciydiler) gibi cümlelerde was-were kullanımını görebiliriz.

Öte yandan have-has fiilleri ise geniş zaman ve mükemmel zaman formlarında kullanılır. Geniş zaman ifade etmek için “has” özne kullanılırken, “have” çoğul özneler için kullanılır. Mükemmel zaman ifade etmek için ise “have” özne kullanılırken, “has” çoğul özneler için kullanılır. Mükemmel zaman kullanımında, edilgen yapılarda da “been” kullanılır. Örnek olarak; “I have visited Paris” (Ben Paris’i ziyaret ettim) ya da “She has been to London many times” (O, Londra’ya birçok kez gitmiştir) gibi cümlelerde have-has kullanımını görebiliriz.

Was-were ve have-has farkları, kullanım alanları ve zaman formları nedeniyle sıklıkla karıştırılır. Ancak, doğru kullanım ve anlam açısından bu farkların bilinmesi önemlidir.

Was-wereHave-has
Geçmiş zaman anlatımında kullanılır.Geniş zaman ve mükemmel zaman anlatımlarında kullanılır.
Özne için cinsiyeti, sayısı ya da durumu fark etmeksizin “was-were” kullanılır.Geniş zaman için “has” özne, çoğul özne için “have” kullanılır.
Mükemmel zaman kullanımında, çoğul özneler için “has” kullanılır. Edilgen yapılar için “been” kullanılabilir.

Was-were ve have-has fiillerinin farkları öğrenildikten sonra, doğru kullanım için örnek cümleler incelenebilir.Örnek was-were cümleleri:

 • I was singing in the choir when she arrived. (O, geldiğinde koroda şarkı söylüyordum.)
 • We were talking about you yesterday. (Dünkü konuştuğumuz seninle ilgiliydi.)

Örnek have-has cümleleri:

 • He has lived in this city for ten years. (O, bu şehirde on yıldır yaşıyor.)
 • They have run five kilometers already. (Onlar zaten beş kilometre koştu.)

Bu örnekler, was-were ve have-has fiillerinin doğru kullanımını göstermektedir. Doğru kullanım, anlam açısından önem taşır ve İngilizce dil öğrenmek isteyen herkes tarafından öğrenilmelidir.

Was-Were Kullanımı İle İlgili Yanılgılar Nelerdir? Nasıl Önlenir?

Was ve Were fiilleri, İngilizce öğrenenlerin en sık karşılaştığı fiillerden biridir. Bu yüzden doğru kullanımı çok önemlidir. Ancak, Was-Were kullanımı sırasında yanılgılara düşmek mümkündür. Bu yanılgıları önlemek için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır.

Bunlardan ilki, Was-Were fiillerinin cümle içindeki yeri ve kullanım amacıdır. Kimi zaman bu fiiller doğru yerde kullanılmazsa cümle anlamı tam olarak oluşmaz ve yanılgıya sebep olabilir. Bu yüzden Was-Were cümlelerinde konumlarına ve kullanım amaçlarına dikkat etmek gerekir.

İkinci olarak, Was-Were kullanımında zaman kavramları da önemlidir. Geçmiş zaman ifade eden bu fiiller, doğru zamanda kullanılmadıklarında da yanıltıcı olabilirler. Bu yüzden Was-Were cümleleri oluştururken zaman kavramına da dikkat etmek gerekir.

Üçüncü olarak, Was-Were kullanımı sırasında düzensiz fiillerin kullanımı da önemlidir. İngilizce’de düzensiz fiillerin geçmiş zaman halleri düzenli fiillere göre farklılık gösterir. Bu yüzden Was-Were kullanırken düzensiz fiillerin geçmiş zaman hallerini de doğru olarak kullanmak gerekir.

Doğru KullanımYanlış Kullanım
I was at home yesterday.I am at home yesterday.
We were happy with the result.We are happy with the result.

Sonuç olarak, Was-Were kullanımı sırasında yanılgılarla karşılaşmak mümkündür. Ancak, bu yanılgıların önüne geçmek için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalara dikkat ederek doğru Was-Were kullanımı sağlayabilir ve İngilizce konuşurken daha etkili bir iletişim kurabilirsiniz.

Was-Were İle İlgili Sınav Soruları Ve Çözümleri Nelerdir?

Was-Were dili öğrenirken en sık kullanılan zamanlardan biridir. Bu nedenle, birçok öğrenci Was-Were ile ilgili sınav sorularındaki zorluklarla karşılaşabilir. Bu soruların çözümü için bazı ipuçları vardır.

İlk olarak, Was-Were nedir ve ne zaman kullanılır sorusuna cevap vermek gerekir. Was, “I”, “he”, “she”, “it” gibi tekil öznelerle kullanılırken, Were ise “you”, “we”, “they” gibi çoğul öznelerle kullanılır.

Örnek cümlelerle Was-Were kullanımına bir göz atalım:

Örnek CümleDoğru Kullanım
I was at the party last night.Doğru
We were at the party last night.Doğru
He were at the party last night.Yanlış
They was at the party last night.Yanlış

Bir diğer önemli nokta, yanlış öznelerle Was-Were kullanmaktan kaçınmaktır. Bununla birlikte, olumsuz cümlelerde Was-Were kullanımı farklıdır. Olumsuz cümlelerde Was yerine Was not (Wasn’t), Were yerine Were not (Weren’t) kullanımı gereklidir.

Soru cümleleri de Was-Were kullanımında farklılık göstermektedir. Soru cümleleri Was ile başlarken cevap cümleleri Yes, I/you/she/he/it was veya No, I/you/she/he/it wasn’t gibi yapıya sahip olur.

Bu ipuçları ile Was-Were ile ilgili sınav sorularının çözümü daha kolay hale gelebilir. Ayrıca, bol miktarda egzersiz yaparak Was-Were kullanımını daha iyi anlayabilirsiniz.

Was-Were’nin Yanı Sıra Diğer Fiillerin Geçmiş Zaman Halleri Nelerdir?

Was-Were fiilleri, geçmiş zamanda kullanılan en yaygın fiillerdir. Ancak diğer fiillerin de geçmiş zaman şekilleri vardır. Bu yazıda, Was-Were fiillerinin yanı sıra diğer fiillerin geçmiş zaman formları hakkında bilgi vereceğiz.

Bir fiilin geçmiş zaman hali, o fiilin geçmişteki bir eylemi veya durumu ifade etmesidir. İngilizce’de, bir fiilin geçmiş zaman hali -ed ile oluşturulur. Ancak, bazı fiiller farklı bir şekilde oluşturulur. Örneğin:

 • Go → Went
 • Eat → Ate
 • See → Saw
 • Do → Did

Bu örneklerde görüldüğü gibi, bazı fiillerin geçmiş zaman hali hiçbir kurala dayanmaz. Tek yapmanız gereken, bu fiillerin geçmiş zaman formlarını ezberlemek.

Ancak bazı fiillerin geçmiş zaman formları düzenli bir kurala bağlıdır. İşte bazı örnekler:

FiilGeçmiş Zaman Hali
PlayPlayed
StayStayed
WatchWatched
TalkTalked

Bizim için en önemli olan, geçmiş zaman hallerini öğrenmek ve kullanmak. Geçmiş zaman halleri, özellikle İngilizce’de doğru şekilde yasadıkça, sınavlarınızda ve iş hayatınızda size yardımcı olabilir.

Yorum yapın